Pri telovom a pohybovom zmysle, ktorý tiež nazývame kinestézia alebo aj propriocepcia, ide o hĺbkovú citlivosť. Zistite o nej viac!

Čo sa rozumie pod pojmom pohybový zmysel?

Pri telovom a pohybovom zmysle, ktorý tiež nazývame kinestézia alebo aj propriocepcia, ide o hĺbkovú citlivosť. V tele je mnoho receptorov, ktoré sa nachádzajú v koži, puzdrách kĺbov, šľachách, svaloch a fasciách a ovládajú telo. Keď napríklad zavriete oči a máte ohnúť pažu o 90 stupňov bez toho, aby ste sa pozerali, vyšlú receptory v kĺbe informáciu do mozgu: takto sa urobí pravý uhol. Mozog vysiela informáciu späť do kĺbu. A paža nastaví 90 stupňov. To prebieha automaticky.

JE POHYBOVÝ ZMYSEL VRODENÝ ALEBO DÁ SA NACVIČIŤ?

Oboje. Bábätka sa učia posadiť z ležiacej polohy. Stoja a chodia. Toto je dané evolučne. Ale aby ste mohli napríklad balansovať na lane, musíte trénovať. Čím viac teda školím svoj pohybový zmysel, tým vybrúsenejšie sú moje receptory a tým lepšie sa môžem hýbať. Kto skoro trénuje rôzne motorické pohyby, zjemňuje svoju senzomotoriku. Receptory určujú pritom postoj, polohu svalov a kĺbov ako aj svalový tonus. Napríklad strieľanie jedenástky. Strieľate, a lopta prejde ponad bránku. Tréner hovorí: Ste naklonený príliš dozadu.

Potom strieľate znova. Tentoraz je lopta príliš plochá. Z obidvoch variácií vytvoríte stred, a keď strela z jedenástky potom ide do bránky, uložíte si tieto informácie a vytvoríte z nich pravidlo pre ďalšie strieľanie. Tento program sa musí viackrát vyvolať, aby sa upevnil. Je vhodné, aby som najmä v mladom veku spoznal mnohé rôzne druhy pohybu. V detstve a dospievaní je ľahšie vytvoriť taký pohybový model.

Deti, ktoré smú skoro liezť napr. po stromoch, si vytvoria určité motorické vzory, ktoré sa uložia ako pohybový program. Tieto deti to potom budú mať ľahšie, naučiť sa neskôr podobné pohyby. Dobrá koordinácia znamená, že pohyby sú úspornejšie a riziko zranenia sa znižuje.

VÁHA VONKAJŠÍCH VPLYVOV

Práve vo výkonnostnom športe ide o šírku variácií skúseností. Snažíme sa za najrôznejších podmienok na tréningu pripraviť sa na vážny prípad v súťaži.  Lyžiarski zjazdári napr. trénujú s obmedzeným výhľadom alebo riešia na ceste dole matematickú úlohu. Čím viac vzruchov poznám – či už vizuálne, akustické, kognitívne alebo proprioceptívne – tým koncentrovanejšie a rýchlejšie môžem konať a reagovať.

V súčasnej dobe športový priemysel vyvíja viac a viac oblečenia, ktoré by malo stimulovať telo – pomocou kompresie alebo dokonca látok s výstupkami. Vo výkonnostnom športe sa počíta každý detail. Malé zmeny môžu mať významný vplyv. U kompresnej bielizne sa stimulujú povrchové tlakové receptory. Vzniká akýsi drenážny účinok. Krv chudobná na kyslík môže skôr odtiecť, okysličená krv vprúdiť. To urýchľuje regeneráciu.

VÝZNAM VÝSTUPKOV NA TKANINE

Keby som sa chcel dostať do hlbšie uložených fascií, potrebujem väčšie vypukliny v oblečení. Cez malé výstupky, ktoré sú zapracované na vnútornej strane košele alebo nohavíc, aktivujem receptory na vrstvách fascií. Fascie sa nemôžu tak ľahko stužiť alebo splstiť a pozitívne ovplyvňujú klzné a nutričné vlastnosti svalov. Potom sa človek pohybuje elastickejšie.

 

Existujú názory, že či nerobíme chybu, ak sa snažíme kompenzovať slabosti tela oblečením namiesto tréningu. Avšak my neliečime. Iba stanovujeme smer. Kineziologické pásky  napríklad pomáhajú k zvýšeniu alebo zníženiu základného napätia svalov. Vlastnú prácu robí samotné telo, nie páska. Tá len pomáha pri nastavovaní impulzu zvonka, na ktorý reagujú receptory.

VLOŽKY DO OBUVI

Ortopédi niekedy dávajú vložky do obuvi, aby kompenzovali chybné pozície chodidiel. Tento zásah má ale za následok, že skôr riskujeme chybné polohy v iných oblastiach tela. Môžete položiť otázku – neexistuje toto riziko aj pri oblečení?

U pevných vložiek je problém, že chodidlo sa dá do nútenej polohy, z ktorej sa nemôže dostať von. Celá zreťazená os tela – lýtko, koleno, bok atď. – je nútená sa na to orientovať. U kompresnej bielizne, výstupkových konštrukcií alebo aj kineziologických pások existuje vždy dynamická tolerancia. Neplatí devíza: tak veľa ako je možné, ale: len tak veľa ako je nutné.

Dnes v športe už nepostačuje jednoduché oblečenie. U výkonnostného športu sa využívajú všetky znalosti o pohybovom zmysle, a tomu sa prispôsobuje oblečenie, vhodné pre ten-ktorý šport, aby sa dosiahol maximálny výkon. Ale aj tu platí: Len tak veľa ako je nutné

You Might Also Like